உடலுறவுக்கு பின்னரான கொஞ்சல்களினால் வேகமாக கருத்தரிக்கலாம்.. ஆய்வில் தகவல்!

உடலுறவுக்கு பின்னரான கொஞ்சல்களினால் வேகமாக கருத்தரிக்கலாம்.. ஆய்வில் தகவல்!

ஆண்கள் எப்போதும் உடலுறவு கொண்ட பின் கொஞ்சி குலாவுவதில்லை என்று பெரும்பாலான பெண்கள் புகார் தெவிரிக்கின்றனர்.
 புதுமையான விளையாட்டுகளை விரும்பும் இன்றைய குழந்தைகள்!

புதுமையான விளையாட்டுகளை விரும்பும் இன்றைய குழந்தைகள்!

இன்றைய குழந்தைகள் கால் பந்து, கூடைப் பந்து போன்ற விளையாட்டுகளில் ஆர்வமின்றி, வித்தியாசமான விளையாட்டுக்களை விரும்புகின்றனர்.